TURZA ŚLĄSKA SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

Pierwszym w Polsce sanktuarium maryjnym poświęconym MB Fatimskiej jest Turza Śląska, leżąca w południowej części archidiecezji katowickiej, w pobliżu przejścia granicznego w Chałupkach. Powstanie sanktuarium wiąże się z budową kościoła w tej miejscowości. Fatimskie wezwanie pojawiło się tutaj spontanicznie dla uczczenia przypadającego w 1947 roku 30–lecia objawień.

W pierwszych dniach maja 1947 roku kuria biskupia w Katowicach poleciła ks. wikaremu Ewaldowi Kasperczykowi z Wodzisławia, aby służył radą i pomocą przy budowie nowego kościoła w Turzy. To dzięki niemu parafianie zgodzili się wybrać na patronkę kościoła Matkę Bożą Fatimską, a także dzięki Bożej Opatrzności rozwinęło się tutaj sanktuarium.

Najpierw, w połowie maja tegoż roku, na placu budowy stanęła figura Matki Bożej. Umieszczono ją w drewnianej kapliczce. Odbyło się wielkie nabożeństwo z tej okazji, w którym wzięli udział wierni z okolicznych parafii. Dalsze prace postępowały tak szybko, że 13 lipca postanowiono odprawić pierwszą mszę św. na ukończonych fundamentach przyszłej świątyni.

W październiku, na zakończenie obchodów 30–lecia objawień fatimskich, odprawiono uroczystą mszę św., a wieczorem różaniec. Każdy był przekonany, że błogosławieństwo Boże nad budowę kościoła wyprasza Pani Fatimska. Parafia zjednoczyła się wokół świątyni, jedni przed drugimi prześcigali się w pomocy i ofiarach. Pojawił się również obraz Matki Boskiej Fatimskiej. Namalował go artysta malarz Franciszek Worek. 14 listopada 1948 roku przybył do Turzy ks. bp Stanisław Adamski, aby poświęcić nowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej. Był to pamiętny dzień w historii parafii. Po półtorarocznej budowie świątynia była gotowa.

Taki był początek. Nikt jednak nie spodziewał się, że do tak szybko wybudowanego kościoła w Turzy rozpoczną się pielgrzymowanie wierni z bliższej i dalszej okolicy, a kula na wieży stanie się wręcz symboliczna. Ktokolwiek będzie mówił o Turzy podkreśli, że chodzi o świątynię, w której świat w postaci kuli ziemskiej wznosi się do nieba. Na 40–lecie objawień fatimskich w 1957 roku przybyli do Turzy pielgrzymi z 223 parafii. W asyście licznego duchowieństwa sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. bp Herbert Bednorz. Jeszcze okazalej wypadła uroczystość 50–lecia objawień dziesięć lat później. Uczestniczyły w niej delegacje z zagranicy, także z Fatimy.

Zainteresowanie rozgłosem Turzy zaniepokoiło władze państwowe. Kiedy zaczęto bliżej interesować się orędziami Matki Boskiej Fatimskiej, rozpoczęła się „cicha walka” przeciw tej polskiej Fatimie. Władze świeckie przeszkadzały w urządzaniu nabożeństw, wyszukiwały najrozmaitsze powody, by powstrzymać dalszy rozwój kultu Matki Najświętszej, Milicja napadła na probostwo i splądrowała wszystko.

Po śmierci ks. Ewalda Kasperczyka (16 listopada 1980 roku) jego następcą został ks. Gerard Nowiński, rektor kościoła w Turzy od 1 października 1968 roku. 21 stycznia 1981 roku, w związku z erygowaniem parafii w Turzy, został jej pierwszym proboszczem. Kontynuuje on dzieło ks. Kasperczyka, a zwłaszcza znane w regionie Nocne Pokuty, Dni Chorych oraz odpusty w niedzielę po 13. od maja do października. W każdą noc z 29 na 30 dzień miesiąca o godz. 20.00 odprawia się Mszę świętą, którą rozpoczyna się całonocne nabożeństwo. Nocne czuwanie cieszy się w Turzy niebywałym wzięciem.

 

Sanktuaria w pobliżu: Góra św. Anny, Kamień Śląski, Piekary Śląskie

Oprac. Ks. Aleksander